תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר techwaiz.co.il

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

אתר techwaiz.co.il (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר טכנולוגיה ומחשבים ייצוגי עבור techwaiz.co.il והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

גילוי נאות

Techwaiz.co.ilמכיל מדריכים סקירת מוצרים וטיפים מעולם הטכנולוגיה. סקירות המוצרים מתבצעים בצורה אובייקטיבית לחלוטין ומבוססים על מחקר וידע שנצבר לאורך שנים של ניסיון. האתר מכיל פרסומות ומתוכניות שותפים ((Affiliate Marketing של אתרי קניות וספקי שירותים מהארץ ומהעולם.  העמלה שמתקבלת אינה מייקרת את המוצר או את השירות שאתם רוכשים.

אתר Techwaiz.co.il אינו אחראי על מוצר או שירות מסוים שהוזמן דרך הקישורים המפורסמים. במקרים כאלה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר או החברה מהם רכשתם את המוצר.

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר techwaiz.co.il ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר techwaiz.co.il.

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים חיצוניים – מפעם לפעם יפורסמו באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין בעלי האתר בעליהם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. האתר לא אחראי לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של techwaiz.co.il ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

אין להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים אסורים כהגדרתם לעיל ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות ו/או קטעי וידאו המכילים אופי מאיים ו/או בוטה ו/או גזעני ו/או מעליב ו/או פורנוגראפי ו/או מיני ו/או בוטה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

אין לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספרי טלפון.

אין לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

אין לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

אין לכלול בפרט כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

הרשמה לאתר (לרשימת תפוצה) והשימוש באתר יחשבו כהסכמה לכך שבעל האתר ו/או כל מי מטעמו רשאי לשלוח כל דבר פרסום לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

אין האתר אחראי לכל נזקים שיגרמו לצד ג´ כתוצאה מהתכנים, לכל נזק באתר שיגרם ע"י צד ג´ , ולא אחראי לפגיעה בצד ג´ מכל תוכן פוגעני.

התכנים באתר מסופקים לך כמות שהם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי המשתף עמו פעולה בקשר למי מן התכנים, הוראותיהם, תנאיהם וניהולם.

אתה מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור לתכנים שבאתר.

תכני גולשים

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע וכל חומר שפורסם או נשלח על ידו לאתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד. הגולש מתחייב כי כל חומר שיפרסם כאמור וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר ו/או לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

הגולש מצהיר ומאשר כי כל תוכן גולשים שיעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו המלאה והבלעדית, וכי לא חלה שום מניעה ו/או מגבלה המונעת ממנו להעלות את תוכן הגולשים לאתר ובכלל זה להעמידו לרשות הציבור באתר ו/או לפרסמו ברבים.

הגולש מתחייב לפטור את האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו ו/או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלה ו/או המופיע באתר.

בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלב באתר ו/או באתרי ידיעות אינטרנט, פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן הגולשים.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים.

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים.

כל שימוש על ידי צד ג' בתוכן הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, הפרה לפי דין.

הגולש מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לבעל האתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה באתר, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של בעל האתר.

הגולש מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעל האתר בקשר עם תוכן גולשים כאמור.

האתר לא יהיה אחראי בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו למשתמשים במקרים בהם דלף מידע, נפרץ אתר האינטרנט, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותם על ידי חשיפת מידע שהיה זמין רק לאתר (כמו כתובות דוא"ל או מידע פרטי אחר) וכן לכל נזק תוצאתי ממנו.

הנך מצהיר כי אתה בן 18 לפחות, או שאתה מתחת לגיל 18 ויידעת את הוריך בדבר הרשמתך לאתר, קיבלת את הסכמתם לכך, וכי הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל אחריות. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בנוגע לתכנים. חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן.

תוכן פרסומי:

האתר יהיה רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים לצורך קידום ושיווק מוצרים או שירותים. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות או כתבות ממומנות, או בכל דרך שתיראה לבעלי האתר לנכון. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיו של האתר נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.

האתר לא יהיה אחראי לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיה ערב לטיבן.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. בעלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא יישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, את הסכמתך להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ו/או לקבלה של כל חומר פרסומי ו/או אחר מהאתר – בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP  של המחשב שלו, כתובת הMACID   של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

במקרה ומכל סיבה שהיא, יחליט בעל האתר להפסיק לספק חלק מהשירותים באתר, אשר במסגרתם נאגר תוכן גולשים כהגדרתו להלן, או במקרה של הפסקת שירות חלקית או זמנית ו/או פקיעת זכויותיך בשירות, בעל האתר רשאי למחוק ו/או לא לגבות ו/או לשמור כל מידע ו/או תוכן גולשים שהועלה על ידך ו/או נצבר לגביך במסגרת פעילויותיך באתר, וזאת בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה כאמור, מחיקת מידע על-פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לך, אם יגרמו, עקב זאת. 

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר techwaiz.co.il.

מדיניות פרטיות

צוות האתר שומר מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לאתר במהלך גלישתך, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תכנים באתר.

בעת כל פרסום שלך באתר, פרטיך המזהים (לרבות כתובת ה-IP שלך) נשמרים במערכת. במידה ויעלה חשד לביצוע פעולות אסורות על ידך, אשר עוברות על הסכם זה או על חוקי מדינת ישראל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף ו/או למסור את זהותך (או כל מידע אחר שיש להם עליך) לגורמים המוסמכים לכך או לגוף הנפגע לכאורה.

צוות האתר שומרים מידע סטטיסטי אודות המשתמשים באתר, כגון כמות הצפיות, אופי הגלישה, וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), החיפושים שהובילו לאתר, סוג הדפדפן שנעשה בו שימוש, מערכת ההפעלה ועוד.

צוות האתר עשוי להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות שירותים המאפשרים הרשמה לאתר (Facebook או Google), שירותים המאפשרים שליחת מיילים, ושירותים סטטיסטיים (Google Analytics), לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו קיימת מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.